LOGOTYPTÄVLING

Rymdforum Sverige behöver en logotyp och föreningen utlyser härmed en tävling för att få in förslag till ny logotyp. Enskilda och grupper från föreningens medlemmar, inklusive elever och studenter, är välkomna att inkomma med ett eller flera förslag. Förslag ska skickas in till mikael.ingemyr@astronomiskungdom.se senast 2022-05-01. Rymdforums styrelse utser en bedömningskommitté som utser ett fåtal förslag för slutligt avgörande av styrelsen. Personen eller personerna bakom det vinnande förslaget erhåller ett presentkort på 1400 kr, presentation av vinnaren och den nya logotypen på Rymdforums webbplats rymdforum.nu, samt möjlighet till en lunch för upp till två personer tillsammans med Christer Fuglesang.

Rymdforum Sverige bildades 2002 och föreningens syfte och strategi är:

Rymdforum och dess medlemmar tydliggör nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.

Rymdforum ska:

  • vara rymdens röst i Sverige genom att generera och sprida information,
  • genom fler medlemmar bredda kompetens och trovärdighet,
  • öka den operativa kraften,
  • medvetandegöra beslutsfattare så att de har redskap att kunna agera.

Medlemmar i Rymdforum Sverige är för närvarande följande organisationer:

AAC Clyde Space
APR Technologies
Arctic Business Incubator
Astronomisk ungdom
Business Region Göteborg
Chalmers
Cobham Gaisler
EISCAT Scientific Association
GKN Aerospace
GomSpace
Palmnäs & Co 
Innovatum Startup
Institutet för rymdfysik
Kiruna kommun
KTH Space Center
Lantmäteriet
Luleå tekniska universitet
LTU Business
Malmens friskola
Nanovac
OHB Sweden
Omnisys Instruments 
RUAG Space
Saab
SSC
Stockholms universitet
Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS)
Swedish Microwave
Trollhättans stad
Umbilical Design
Uppsala universitet  

Välkomna med förslag till vår nya logo!