Anmälan till Rymdforum 2023 är öppen

5 – 8 mars 2023 
Kiruna, Sverige

Huvudtemat för Rymdforumskonferensen är ”From Sweden to space”. Marknaden för rymduppskjutningstjänster förväntas ha en betydande tillväxt under de kommande åren. Ökat intresse och insatser för satellit- och sonduppskjutningar är en viktig faktor. Utvecklingen och uppskjutningar av satelliter för otaliga funktioner som nationellt försvar, väderövervakning, daglig kommunikation och jordobservation har ökat avsevärt under årens lopp. Det har i sin tur ökat behovet av effektiva uppskjutningstjänster.

Esrange har invigt sin Spaceport vid tidpunkten för konferensen och det är högaktuellt att diskutera vilka möjligheter Sverige har i sin nya roll som spaceport. Hur kan vi vara med och tillgodose det växande behovet av jordövervakning? Hur kan vi delta i utvecklingen för att få exakt och integrerad information gällande klimatförändringar, mineralprospektering, markanvändningsplanering och resursförvaltning, för att nämna några exempel? Hur kopplar utbildningssystemet an till detta? Hur hanteras lagar och regler? Hur kan vi vara ledande i hållbarhetsarbetet? Hur ser länkarna mellan akademi, institut och industri ut? Med detta som grund läggs fokus på möjligheter, utmaningar och behov som kopplar an till nedan specificerade områden:

  • Industritillämpningar och tjänster, uppströms och nedströms
  • Rymdforskning i jordens tjänst, från marken och rymden
  • Rymdens ekosystem och utmaningar, innovation, strategi, implementering, uppstart, inkubator, partnerskap och stora företags roller
  • Ny rymdlag
  • Rymdlägesbild
  • Satellituppskjutning från Kiruna
  • Hållbarhet
  • Deltagande I planetära vetenskapliga uppdrag

Varmt välkomna till Rymdforum 2023. Anmäl dig här.