Om föreningen

Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen.

Bland annat ordnas återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten.

Bli medlem

För en organisation att ansöka om att bli medlem i föreningen räcker det att man skickar ett mejl till ordförande Olle Norberg (olle.norberg@ltu.se) och anger vem som är kontaktperson vid organisationen. Beslut om medlemsskap tas sedan av styrelsen. Medlemsavgift är 1000 kr plus en serviceavgift på 4000 kr.