RYMDFORUM

Sveriges alla rymdaktörer i förening

Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen. Bland annat ordnas återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten. Föreningen Rymdforum Sverige bildades år 2002 och har drygt 40 medlemmar.

Vår vision

  • Sverige har en rymdbransch som är en nationell framgångssaga.
  • Den har gått i bräschen för forskning, innovationer och teknikutveckling.
  • Sverige är på så sätt en framstående rymdnation med livskraftig och växande verksamhet och med ett stort användande av rymdtjänster.

Läs mer här: Rymdforum, Syfte & mål.pdf