RYMDFORUM

Sveriges alla rymdaktörer i förening

Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen. Bland annat ordnas återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten. Föreningen Rymdforum Sverige bildades år 2002 och har drygt 40 medlemmar.

Information om vår senaste konferens Rymdforum 2023, finns här!

Vår vision

  • Vara rymdens röst i Sverige genom att generera och sprida information.
  • Genom fler medlemmar bredda kompetens och trovärdighet.
  • Öka den operativa kraften.
  • Medvetandegöra beslutsfattare så att de har redskap att kunna agera.
  • Bidra med kunskap till riks-, regionala och kommunala politiker.
  • Vara en plattform för informationsutbyte mellan våra medlemmar.