Bli medlem

Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen. Läs mer om vårt syfte och mål här.

Bland annat ordnas återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten.

För en organisation att ansöka om att bli medlem i föreningen räcker det att du skickar ett mejl till ordförande
Folke Brundin och anger vem som är kontaktperson vid organisationen. Beslut om medlemskap tas sedan av styrelsen. Medlemsavgiften är 1000 kr plus en serviceavgift på 2000 kr.