Verksamhet

Historik

Den ideella föreningen Rymdforum Sverige bildades vid årsskiftet 2002/03 bland annat för att genomföra konferensen Rymdforum Kiruna 2003. Förslaget om en svensk rymdkonferens lades i 1995 års rymdutredning (SOU 1995:78).

Syfte och strategi som de formulerades vid 2014 års planeringskonferens:

Rymdforum och dess medlemmar tydliggör nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.

Urval av vad vi gjort

 • Deltagit i Folk och Försvars rikskonferens, januari 2023
 • Lunchmöte med Riksdagens rymdgrupp, juni 2022
 • Möte med Riksdagens Utbildningsutskott, maj 2022
 • Rymdforum i Göteborg, oktober 2021
 • Möte med Rymdstyrelsens generaldirektör, september 2021
 • Möte med utredningen om ny rymdlagstiftning, november 2020
 • Möte med Utbildningsutskottet, september 2020
 • Lunchmöte med riksdagsledamöter, februari 2020
 • Deltagit i Folk och Försvars rikskonferens, januari 2020
 • Inspel till regeringens forskningsproposition, oktober 2019
 • Planeringsmöte i Hasseludden, september 2019
 • Rymdforum i Trollhättan, mars 2019
 • Lunchmöte med riksdagsledamöter, februari 2019
 • Deltagit i Folk och Försvars rikskonferens, januari 2019
 • Blivit medlem i föreningen Folk och Försvar, 2018
 • Två debattartiklar i Ny Teknik under 2018
 • Tagit fram informationsmaterial om föreningen, 2018
 • Genomfört en enkät med riksdagspartier, februari 2018
 • Planeringsmöte vid Åh Stiftsgård, september 2017
 • Rymdforum i Kiruna, maj 2017
 • Lunchmöte med riksdagens rymdgrupp, december 2016
 • Träffar med representanter från Rymdstyrelsen 27 april och 10 juni 2016
 • Remissvar med anledning av den nationella rymdutredningen, januari 2016
 • Planeringsmöte i Solna, december 2015
 • Lunchmöte med riksdagens rymdgrupp, oktober 2015
 • ”Rymdforum i riksdagen”, maj 2015
 • Rymdforum i Göteborg, mars 2015
 • Tre seminarier för den nationella rymdutredningen (september 2014 i Stockholm, oktober 2014 i Uppsala och oktober 2014 i Trollhättan)
 • Planeringsmöte i Stockholm, januari 2014
 • Deltagit i möte i Warszawa tillsammans med RS och SAI, november 2013
 • Rymdforum i Trollhättan, april 2013
 • Träff med SAI april 2012
 • Planeringskonferens på Thorskogs slott i mars 2012
 • Rymdforum i Kiruna i november 2011
 • Deltagit workshop arrangerad av SAI i samband med Paris Air show juni 2011
 • Medlemsträff i Göteborg april 2010
 • Förberedelsearbete 2010 – 2011 för att kunna arrangera IAC i Sverige 2014. Avbröts.
 • Rymdagendan ”Fördel rymd” 2010 – 2011. Medverkan i arbetsgrupp, i styrgrupp och vid presentation för utbildningsdepartementet och riksdagens rymdgrupp
 • Deltog i RIFO-arrangemang 9 december 2009 i Riksdagen med Christer Fuglesang
 • Rymdforum i Stockholm 11 november 2009
 • Tog fram broschyren ”Nyttan med rymden” 2009
 • Medlemsträff i Linköping april 2009
 • Deltagit WS Paris Air show juni 2009. ”En svensk flygteknisk forskningsstrategi och rymdteknikens betydelse för miljö och infrastruktur” som anordnades av Swedish Aerospace Industries
 • Medlemsträff i Stockholm (KI) december 2008
 • Planeringskonferens juni 2008 på Thorskogs slott
 • Samarrangemang med RiFo 12 mars 2008 med temat: Rymden – en del av lösningen En kväll om miljönyttan med rymdverksamheten
 • Rymdforum i Kiruna september 2007
 • Forum för riksdagen 2006 Temat Flyg och rymd – innovation och tillväxt. Anordnades tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Rifo
 • Rymdforum i Trollhättan september 2005
 • Rymdforum i Riksdagen 2004
  Riksdagsledamöter, departementstjänstemän och forskare fick lyssna till tre talare med centrala positioner inom europeisk rymdverksamhet.
 • Rymdbilen Nuna deltog i arrangemang sommaren 2004
 • ”Rymdforum i Riksdagen” 2003 Här förmedlades ett axplock ur Kiruna-konferensen till riksdagsledamöter och departementstjänstemän
 • Rymdforum i Kiruna maj 2003